نتایج پست ها برای عبارت :

ایسترسن قلبیمنن سیلیم اجیلاری

متن اهنگ ترکی ايسترسن یاک صبور بنی
دانلود آهنگ ترکیه ای ايسترسن یاک صبور
دانلود آهنگ istersen از بورای buray
دانلود اهنگ ايسترسن یاک از بورای


اهنگ ترکیه ایه ايسترسن
ترجمه اهنگ ايسترسن از بورای
دانلود آهنگ ترکی istersen yak savur
⚡️ مۊرغ» در زبان گیلکی به معنای پرنده است.
۱. کرک
۲. تله (تلا؛ سۊک؛ سۊکۊله؛ کۊلدۊمه)
۳. سیکا (بیلی)
۴. غاز (ش)
۵. دارخینه (اۊتشنی)
۶. شلخینه (تۊزیگل)
۷. سیتکه (شکرۊمی‌تۊزی‌گل)
۸. تلکه
۹. گبر (گور؛ کفات؛ کواد؛ اویا؛ ایا)
۱۰. نیاشک (نیاج؛ نۊشت؛ چۊشت)
۱۱. وشم (وؤشۊم؛ اۊشۊم؛ ورده)
۱۲. تۋرینگ (تۊرنگ؛ تۊرؤنگ؛ تیرنگ)
۱۳. زَرِج (زَرِچ؛ زَرُچ؛ کۊک)
۱۴. آهیل (ائیل)
۱۵. میلجه (ملجه؛ جؤملجه؛ مرگیجه؛ مرغۊجه؛ میچکا؛ جیکا؛ چیشنگ؛ چۊچک؛ چاغۊک؛ چیچینی؛ مۊس؛ می
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب