نتایج پست ها برای عبارت :

بین الحرمینه یا جنت روزمینه

مدینه صحن و کبوتر دوس دارم


مدینه
صحن و کبوتر دوس دارم
بگن
بمیر واسه مادر دوس دارم
غلام
گل پسرای فاطمه ام
ولی
حسینشو بیشتر دوس دارم
دوس
دارم دوستای حسینو
این
بزم زیبای حسینو
رؤيای سیمای حسینو
حضرت
زهرایی حسینی ام
عمریه
بين الحرمینی ام
.
ثاراللّهیم ، اباعبداللّهیم .
یه دنيا توی دلم بی
تابیه
غمی که داره پُره از
شادیه
گدای این درم و دارم
یقین
نوکری واسه شما
اربابیه
آی دنيا اربابم حسینه
اربابم شاه عالمینه
دربارش بين الحرمينه
حضرت
زهرایی حسینی
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب