نتایج پست ها برای عبارت :

دی حوصلت نیرم بچو

کاغذتم رفیقسردت شد بسوزونمدلت گرفت خط خطیم کنگریت گرفت باهام اشکاتو پاک کناگه سردت شد باهام خودتو باد بزناگه حوصلت سر رفت باهام قایق درست کن و بزارم روی آباگرم از دستم خسته شدي باهام موشک درست کن و پرتم کن یه جای دورز-امینیبا اندکی تضمین
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب