نتایج پست ها برای عبارت :

هالوز خون آشام

از دیروز عصر تا الان ۶ ساعت فیلم دیدم :) فیلم خون آشام بود و من اولش شک داشتم دان کنم یا چوون خیلی ترسوام گفتم قسمت ۱ دان میکنم اگ خشن بود بقیش نمیبینم :) بعد چون عاشقانه ام بود دیگه خوشم اومد و خشن نبود احمقانه بود صحنه های ترسناکش و اصلا ترسناک نبود! یک پسری خون آشام عاشق یک انسان (دختر) میشه و در عین حال یک پسری از نژاد گرگها هم عاشق این دخترس ! خلاصه که ویژگی های این خون آشام عجیب بود مثلا اینکه نمیمیرن .شب ها نمیخوابن. تو آفتاب نمیرن.در برابر ان
خلاصه داستان سریال The Originals:
«The Originals» یا «اصیل ها» برگرفته از سریال خاطرات خون آشام و در واقع بخشی از آن است ، محوریت داستان بر خانواده اصیل ها، سه خون آشام اصیل کلاوس، الایژا و ربکا در نیواورلئانز خواهد بود.
 
 فیلم و سریال
تعداد صفحات : ۳۳۴
خلاصه ای از داستان رمان:
 
بوفالو، نیویورک: آبشارهای رعدآسا، تیم های ورزشی بزرگ و… لرد خونآشام‌ خائنی که به آرامی عقلش را ازدست می دهد.راجموند گرگر یک خونآشام‌ و ارباب بی چون و چرای نیویورک سیتی است. او مطیع هیچکس به جز ارباب خود نیست. کریستوف، لرد خونآشام‌ تمام شمال شرقی آمریکا است و پایگاهش در بوفالو و نیویورک سیتی است. او خونآشامی پیر است… خیلی پیر. فهمیدنش آسان است چون به آرامی درحال از دست د
کت وشلواری های مردوزن ت مداردنیای مدرن آخرامان فقط طعم پول وثروت رامیفهمیدندثروتی که گریک زمان به آن دست میافتندازچشم ملل دنیامیافتادند.هیچ چیزبدترازاین دراقتصاددنیااثرنمیگذاشت.بهانه ای بودبرای رسانه های دنیاکه بگویندفردی که کاندیداوجلوی دوربین هست یک فردخونخوارهست وخودخواه.
افرادخودخواه باوسیله ای که بردنیامسلط میشدندازهمان وسیله ضربه اعتباری رادریافت میکردند.
برخوردهای افرادباهم معنی خاصی داشت.ازچشم تیزبین رسانه هادورن
کوه های سربه فلک کشیده تحریم وتعرفه رابایددربرابرکشورهایی همچون چین وروسیه وایران وترکیه وحتی عربستان که شراکت خالصانه ونوکرمندمابانه درتمامی امورباماراداردبرافراشته کرد.این نظریه کوشنربوداومعتقدبودهمانطورکه ازدادن مالیات فرارمیکندوسربازان آمریکا رابه به سمت قبض روح میفرستندمیبایست الباقی زندگان روی زمین راقبض روح کردوثروتشان رااززیرپایشان بیرون کشید.این افکارباعث شده بودکه دونالداورابعنوان فردی شایسته ودموکراتی مرغوب درکاخ
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب